Obsah

Výzva:

finanční prostředky na přístavby, rekonstrukce a nákup kompenzačních pomůcek například pro družiny, kluby a střediska volného času

více informací zde

Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

Podpora rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání.

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.  

27.10.2016

Marek Herman

70 lidí ochutnalo selský rozum servírovaný Markem Hermanem

Ne vždy to bylo laskavé menu. Mohli bychom se mít moc dobře: příležitostí ke spokojenému životu nebylo nikdy v naší historii více než teď. Ale...

Detail

19.08.2016

Sto padesát žáků se vyjádřilo ke kvalitě vzdělávání 1

Sto padesát žáků se vyjádřilo ke kvalitě vzdělávání

Nejoblíbenějším předmětem „zůstává“ tělesná výchova. Za nejdůležitější vlastnost oblíbeného učitele je považován smysl pro humor.

Detail

28.07.2016

Necelá stovka rodičů hodnotila kvalitu vzdělávání na základních školách v elektronické anketě 1

Necelá stovka rodičů hodnotila kvalitu vzdělávání na základních školách v elektronické anketě

Jako velmi dobrou ohodnotilo úroveň výuky třicet tři procent rodičů.Další rozvoj by dle hlasujících rodičů zasloužila oblast komunikace, preferovali by větší otevřenost.

Detail

07.07.2016

V každém jablíčku je malá jabloň…aneb o odlišnosti i o všedních situacích ve školce (zdarma pro zástupce MŠ) 1

V každém jablíčku je malá jabloň…aneb o odlišnosti i o všedních situacích ve školce (zdarma pro zástupce MŠ)

Další seminář Hanky Švejdové zaměřený na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami proběhne 1. září 2016 od 10 hodin v MŠ Jiráskova (budova B), Chomutov a účastníci budou společně promýšlet jak zprostředkovat všem dětem vzdělání v mateřské škole adekvátní jejich potřebám a individuálním možnostem a to s ohledem na rozvoj nejen předčtenářské gramotnosti.

Detail

29.06.2016

Řídící výbor dal zelenou 84 projektům v ORP Chomutov 1

STRATEGICKÝ RÁMEC SCHVÁLEN - Řídící výbor MAP dal zelenou 84 vzdělávacím projektům v ORP Chomutov

Členové řídícího výboru jednomyslně schválili Strategický rámec MAP, který stanovuje priority pro kvalitu vzdělávání a jehož součástí je také seznam investičních projektů, které mají kvalitu v budoucnu podpořit.

Detail

21.10.2016

Zápis z PS Inkluze ... 17. 10. 2016

Detail Dokumenty a studie

25.05.2016

Zápis z PS Polytechnika... 18. 5. 2016

Detail Dokumenty a studie

20.05.2016

Zápis z PS Inkluze ... 18. 5. 2016

Detail Dokumenty a studie

19.05.2016

Zápis z PS Cizí jazyky ... 17. 5. 2016

Detail Dokumenty a studie

29.04.2016

Zápis z PS Matematika a fyzika 27. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie

27.04.2016

Zápis z PS Cizí jazyky ... 22. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie

24.04.2016

Zápis z PS Inkluze ... 20. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie

08.04.2016

Zápis z PS Předškolní 6. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie

23.03.2016

Memorandum o spolupráci - Partnerství

Detail Dokumenty a studie

23.03.2016

Zápis z Partnerství MAP 16.3.2016

Detail Dokumenty a studie