MAP Chomutovsko

INSPIRACE aneb stalo

Zobrazeno 91-120 ze 128
Antistresová inteligentní modelína a výtvarná výchova s chemií, Dr. Mgr. Adéla Marschallová R. 1

Antistresová inteligentní modelína a výtvarná výchova s chemií, Dr. Mgr. Adéla Marschallová R.

Datum: 30. 3. 2017

Jak v praxi realizovat často skloňované propojování předmětů a ještě navíc zábavnou „pokusovou“ formou si zakusilo dvacet sedm učitelek a jeden učitel 29. března 2017 na Základní a mateřské škole Duhová cesta pod vedením lektorky Adély Marschallové ze vzdělávací instituce Marstafit.

Řídící výbor schválil aktualizovanou verzi Strategické rámce MAP a Dohodu o investicích 1

Řídící výbor schválil aktualizovanou verzi Strategické rámce MAP a Dohodu o investicích

Datum: 27. 1. 2017

Členové řídícího výboru schválili první aktualizaci Strategického rámce MAP, který stanovuje priority pro kvalitu vzdělávání a jehož součástí je také seznam investičních projektů, které mají kvalitu v budoucnu podpořit.

Markéta Moravcová Raušová

První ročník celorepublikové soutěže Škola jinak vyhrála ZŠ Zahradní v Chomutově

Datum: 11. 1. 2017

Na Českém rozhlase odpovídala na otázky týkající se nejen soutěže, ale vzdělávání obecně a také vyvracení některých mýtů o sídlištních školách a „drsném severu“ paní učitelka Markéta Moravcová Raušová. Vedle samotného ocenění si velmi pochvalovala možnost potkat se s dalšími lidmi z „príma škol“, ve kterých se dělají zajímavé akce a ochotně své zkušenosti sdílejí.

Za žádných okolností nesmíme uměle snižovat laťku, ale naopak. 1

Za žádných okolností nesmíme uměle snižovat laťku, ale naopak.

Datum: 8. 12. 2016

GARANT MAP pro inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Mgr. Libuše Slavíková, Základní škola Chomutov, Březenecká

Řada zajímavých podnětů, které v budoucím životě využijí. 1

Řada zajímavých podnětů, které v budoucím životě využijí.

Datum: 1. 12. 2016

GARANT MAP pro rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, a kariérové poradenství v základních školách
Mgr. Jitka Deutscherová, vyučující fyziky a práce s materiálem na ZŠ Budovatelů Jirkov

Cizí jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s dalšími lidmi. 1

Cizí jazyk jako nezbytný prostředek ke komunikaci s dalšími lidmi.

Datum: 18. 11. 2016

GARANT MAP rozvoje kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
Mgr. Ilona Zahálková, Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Hlavně, když je matematika baví. 1

Hlavně, když je matematika baví.

Datum: 14. 11. 2016

GARANT MAP pro matematickou gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Mgr. Zdeňka Pokorná, ZŠ Údlice

Je krásné mít naději! 1

Je krásné mít naději!

Datum: 11. 11. 2016

GARANT MAP pro čtenářskou gramotnost a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
Mgr. Blanka Legnerová, učitelka ČJL a D na ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539

Základem dobré školy je dobrý učitel 1

Základem dobré školy je dobrý učitel.

Datum: 8. 11. 2016

GARANT MAP pro předškolní vzdělávání
Bc. Irena Kopecká, Mateřská škola Chomutov

Marek Herman

70 lidí ochutnalo selský rozum servírovaný Markem Hermanem

Datum: 27. 10. 2016

Ne vždy to bylo laskavé menu.

Mohli bychom se mít moc dobře: příležitostí ke spokojenému životu nebylo nikdy v naší historii více než teď. Ale...

Sto padesát žáků se vyjádřilo ke kvalitě vzdělávání 1

Sto padesát žáků se vyjádřilo ke kvalitě vzdělávání

Datum: 19. 8. 2016

Nejoblíbenějším předmětem „zůstává“ tělesná výchova. Za nejdůležitější vlastnost oblíbeného učitele je považován smysl pro humor.

Necelá stovka rodičů hodnotila kvalitu vzdělávání na základních školách v elektronické anketě 1

Necelá stovka rodičů hodnotila kvalitu vzdělávání na základních školách v elektronické anketě

Datum: 28. 7. 2016

Jako velmi dobrou ohodnotilo úroveň výuky třicet tři procent rodičů.Další rozvoj by dle hlasujících rodičů zasloužila oblast komunikace, preferovali by větší otevřenost.

V každém jablíčku je malá jabloň…aneb o odlišnosti i o všedních situacích ve školce (zdarma pro zástupce MŠ) 1

V každém jablíčku je malá jabloň…aneb o odlišnosti i o všedních situacích ve školce (zdarma pro zástupce MŠ)

Datum: 7. 7. 2016

Další seminář Hanky Švejdové zaměřený na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami proběhne 1. září 2016 od 10 hodin v MŠ Jiráskova (budova B), Chomutov a účastníci budou společně promýšlet jak zprostředkovat všem dětem vzdělání v mateřské škole adekvátní jejich potřebám a individuálním možnostem a to s ohledem na rozvoj nejen předčtenářské gramotnosti.

Řídící výbor dal zelenou 84 projektům v ORP Chomutov 1

STRATEGICKÝ RÁMEC SCHVÁLEN - Řídící výbor MAP dal zelenou 84 vzdělávacím projektům v ORP Chomutov

Datum: 29. 6. 2016

Členové řídícího výboru jednomyslně schválili Strategický rámec MAP, který stanovuje priority pro kvalitu vzdělávání a jehož součástí je také seznam investičních projektů, které mají kvalitu v budoucnu podpořit.

Syrové otázky na kvalitu vzdělávání 1

Syrové otázky na kvalitu vzdělávání

Datum: 25. 6. 2016

Trochu jiný způsob zjišťování spokojenosti se vzděláváním a možností rozvoje spolupráce ozkoušela ZŠ Údlice 22. 6. 2016.

Inspirace na stříbrném podnose (pravidla školy, osobní dopis učiteli, (sebe)hodnocení, známkování, příručka Jak se učit, projekt Tak trochu jiný život) 1

Inspirace na stříbrném podnose (pravidla školy, osobní dopis učiteli, (sebe)hodnocení, známkování, příručka Jak se učit, projekt Tak trochu jiný život)

Datum: 9. 6. 2016

Inspirace na stříbrném podnose (pravidla, osobní dopis, (sebe)hodnocení, známkování, příručka Jak se učit, projekt Tak trochu jiný život)

Materiály ze ZŠ a MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV, které Vám mohou být inspirací, pokud se chystáte zpřehlednit pravidla platná pro všechny na škole, rozšířit hodnocení žáků i učitelů na jejich cestě k úspěchu, nebo vytvořit „návod“ pro přípravu na vyučování určený žákům a jejich rodičům.

3:0 - Inkluze je příležitostí pro školy na Chomutovsku (PREZENTACE) 1

3:0 - Inkluze je příležitostí pro školy na Chomutovsku (PREZENTACE)

Datum: 6. 6. 2016

Musíme ji však chtít a umět využít. Proto také proběhl v rámci druhého Partnerství MAP panel na téma Inkluze – příležitost nebo riziko. Prezentace panelistů a další dokumenty naleznete níže v odkazech.

Priority ve vzdělávání byly projednány na druhém Partnerství MAP (PREZENTACE) 1

Priority ve vzdělávání byly projednány na druhém Partnerství MAP (PREZENTACE)

Datum: 5. 6. 2016

Příležitost k ovlivnění tzv. Strategického rámce MAP, který zahrnuje společnou vizi, priority, cíle a indikátory určující pro další rozvoj vzdělávací soustavy a investice na Chomutovsku, měli účastníci druhého Partnerství MAP 2. června 2016 na starobylé radnici v Chomutově.

DENIK.CZ: Přijďte dnes diskutovat o prioritách školství na Chomutovsku  1

DENIK.CZ, 2.6.2016: Přijďte dnes diskutovat o prioritách školství na Chomutovsku

Datum: 2. 6. 2016

Chomutovsko - Na Chomutovsku je od března vytvářen Místní akční plán rozvoje vzdělávání, jenž má sloužit jako jízdní řád potřebných změn v práci pedagogů s žáky a dětmi základních a mateřských škol.

Proč (ne)chodit do školy? Anketa pro žáky a rodiče. 1

Proč (ne)chodit do školy? Anketa pro žáky a rodiče.

Datum: 1. 6. 2016

Chceme i nadále zvyšovat kvalitu vzdělávání. Nezapomněli jsme na něco?

Výuka jednotlivých předmětů na školách (vždy) jinak a lépe? 1

Výuka jednotlivých předmětů na školách (vždy) jinak a lépe?

Datum: 31. 5. 2016

Je to možné nejen díky individuálním přípravám jednotlivých učitelů, ale také díky setkávání pedagogů v rámci tak zvaných předmětových skupin.

Připomínkujte rámec, který zvýší kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách 1

Připomínkujte rámec, který zvýší kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách

Datum: 28. 5. 2016

Nabízíme jednu z posledních příležitostí jak ovlivnit priority a cíle zaměřené na další zvyšování kvality vzdělávání.

„Trpíte“ přemírou energie nebo únavou Vašich žáků 1

„Trpíte“ přemírou energie nebo únavou Vašich žáků

Datum: 27. 5. 2016

Jedno z možných řešení nabídla lektorka Daniela Jonášová na kurzu Psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci, který proběhl na ZŠ A. Heyrovského v Chomutově ve středu 25. května 2016.

Víme jak zajistit nejlepší servis pro učitele. Nezapomněli jsme na něco? 1

Pozvánka: Víme jak zajistit nejlepší servis pro učitele. Nezapomněli jsme na něco?

Datum: 11. 5. 2016

V rámci druhého setkání Partnerství MAP 2. 6. 2016 bude projednán podklad pro tzv. Strategický rámec rozvoje vzdělávání a na něj navazující investiční projekty škol a dalších zařízení. Ve druhé části budeme se zajímavými hosty diskutovat o inkluzi. Je příležitostí nebo překážkou lepšímu vzdělávání?

Společně proti rasismu 1

Společně proti rasismu

Datum: 4. 5. 2016

19.5.2016 od 17 hodin v čajovně Zen v Jirkově. Co lze udělat pro zlepšení vzájemného soužití?

Vzdělávání, které je radost absolvovat  1

Vzdělávání, které je radost absolvovat

Datum: 29. 4. 2016

V Mateřské škole Chomutov proběhla série workshopů Hanky Švejdové zaměřená na prožitkové učení a tvorbu třídních vzdělávacích programů založených na příbězích v praxi mateřských škol.

PRIORITY z druhého kola pracovních skupin MAP 1

Priority z druhého kola pracovních skupin MAP

Datum: 26. 4. 2016

Máme vybrány nejdůležitější silné a slabé stránky, příležitosti a rizika. To dobré budeme rozvíjet, to horší eliminovat. Toto jsou navržené priority.

Šikana od NIDV 1

Šikana od NIDV

Datum: 18. 4. 2016

NIDV nabízí program na téma ŠIKANA je závažný problém a je možné si jej objednat do Chomutova.

Nápady z prvního kola pracovních skupi 1

Nápady z prvního kola pracovních skupin MAP

Datum: 14. 4. 2016

Členové popsali silné, slabé stránky, příležitosti a rizika a formulovali priority pro naplnění naší vize, která říká, že UČITEL MÁ NEJLEPŠÍ DOSTUPNÝ SERVIS.

Vzdělávání zdarma určené primárně zástupcům mateřských škol  1

Vzdělávání zdarma určené primárně zástupcům mateřských škol

Datum: 7. 4. 2016

Lektorka: Hanka Švejdová www.hanka-svejdova.webnode.cz Má schválenou vlastní akreditaci MŠMT na své semináře pod názvem CÍLEVĚDOMĚ, ZDRAVĚ a HRAVĚ aneb naplňování RVPPV v praxi MŠ.

Zobrazeno 91-120 ze 128

INSPIRACE aneb stalo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
na začátek stránky