Obsah

Mluvit anglicky dříve než se začnu jazyk učit mohou žáci díky metodě CLIL například v Rakousku

Typ: ostatní
Mluvit anglicky dříve než se začnu jazyk učit mohou žáci díky metodě CLIL například v Rakousku 1Profesionální výkon předvedla lektorka dodavatele společnosti Channel Crossings, která strukturou, obsahem, erudicí a energií předčila očekávání účastníků na semináři proběhlém 7. prosince 2018.

V rámci semináře byly vyjasněny mnohé mýty a představeny možnosti aplikace metody v mnoha předmětech učiteli všech úrovní co do znalosti cizího jazyka. Metoda není o bilingvním vyučování.

 

Cílem je mluvit, mluvit a mluvit a případně ztratit ostych mluvit a dorozumět se. V Rakousku je dokonce tato metoda povinná a předchází samotné výuce cizího jazyka.

 

Aplikace metody CLIL „nenápadně“ vede k opuštění frontálního způsobu výuky a aplikaci nových metod – pohybu po třídě, využití žákům blízkých a reálným situací a modelů, práce ve dvojicích/skupinách, projektové dny, experimenty, multisenzorický přístup, hra, dávkování náročnosti,  vizualizace, apod. Představeny byly aplikace www.kahoot.comwww.quizlet.com.

 

Akce proběhla v reakci na cíl 7.3.4 Nejpozději ve školním roce 2018/19 získá na 13 školách 29 učitelů jiných předmětů než jazyků jazykové minimum, nezbytné pro aplikaci metody CLIL.


Vytvořeno: 12. 12. 2018
Poslední aktualizace: 18. 12. 2018 10:48
Autor: Správce Webu