Obsah

Poznávat svět očima předškoláka, umět nové poznatky využít v životě a zároveň formovat své postoje.

Typ: ostatní
Poznávat svět očima předškoláka, umět nové poznatky využít v životě a zároveň formovat své postoje.  1Celoživotní proces, který je nutné vhodně nastartovat již v předškolním věku. Nic míň a spíše ještě více nabídl seminář realizovaný společností Infra a nazvaný Polytechnická pregramotnost v mateřských školách. Akce proběhla na MŠ Chomutov dne 23. ledna 2020.

Učitelé si mohli sdílet a osvojit nové metody jak přiblížit dětem fungování světa a především jak motivovat ke kreativnímu využívání těchto nabytých znalostí. Jak rozvíjet manuální zručnost, umět komunikovat ve skupině a společně řešit problémy. Diskutován byl pedagogický takt, díky kterému se dítě cítí bezpečně, nebojí se experimentovat a zažívá úspěch. Stačí jen nechat děti překonávat překonatelné překážky.   

Účastníci v pozici dětí plánovali a realizovali stavbu města, ozkoušeli celou řadu pokusů zaměřených na jednotlivé fyzikální vlastnosti, chemické reakce, vnímání všemi smysly, představeny byly hry a stavebnice, pokusy a bádaní, tvoření z různých materiálů a přírodnin, seznamování s technikou a poznávání různých řemesel, pozorování živé a neživé přírody a samozřejmě rozvíjení čtenářské a matematické pregramotnosti.


Vytvořeno: 25. 2. 2020
Poslední aktualizace: 9. 3. 2020 14:28
Autor: Správce Webu