Obsah

Projekt realizuje:

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

sídlo:

SNP 144
431 44 Droužkovice
IČ 269 99 935

 

kancelář (korespondenční adresa):
Rudé armády 23
431 44 Droužkovice

 

manažeři a koordinátoři projektu 

Hana Dufková

manažerka projektu

hana.dufkova@maskaszk.cz

737 177 432

Karel Straka

koordinátor MAP

karel.straka@maskaszk.cz

728 880 708

Bronislav Podlaha

koordinátor MAP

bronislav.podlaha@maskaszk.cz

777 207 875

Alexander Olah

koordinátor MAP

alexander.olah@maskaszk.cz

737 177 432

Anežka Ješinová

 asistentka

anezka.jesinova@maskaszk.cz

724 960 964