Obsah

Nákup učebních pomůcek - II. kolo

Typ: ostatní
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. je nositelem projektu MAP Chomutovsko II. V rámci tohoto projektu je jednou z možných podpor škol také pořízení
a následné vzájemné sdílení učebních pomůcek.

Nositel projektu (MAS) může pořídit učební pomůcky. Ty zůstávají v jejím majetku, ale může je na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčit na sjednanou dobu (obvykle 5 měsíců) škole, která o ně má zájem. Škola, která takto získá učební pomůcky, by se měla po dohodě s MAS zapojit do jejich prezentace dalším zařízením a taktéž po dohodě umožnit jejich sdílení.

Na podzim loňského roku proběhlo pilotní I. kolo této projektové aktivity a po jeho vyhodnocení se projektový tým MAP rozhodl, že požadavky na další učební pomůcky budou nadále shromažďovány průběžně on-line formou a následně budou 4x za rok vyhodnocovány (obvykle na počátku následujícího čtvrtletí). Vyhodnocovat je bude komise, kterou ustanovil Řídící výbor MAP na svém zasedání dne 13. prosince 2018 ve složení Mgr. Milan Märc, Luděk Pěnkava a Ing. Hana Dufková. Požadavky budou uspokojovány s ohledem na finanční možnosti. Přednostně budou uspokojeny požadavky vznesené z několika škol současně
(je předpoklad, že takové postupně využije víc zařízení).

Informace o tom, jaké pomůcky byly pořízeny v rámci I. pilotního kola naleznete na webu MAP Chomutovsko www.mapchomutovsko.cz, konkrétní přehled nakoupených pomůcek je zde: map-chomutovsko-ii-2018-2021/aktuality/probehl-nakup-ucebnich-pomucek-1kolo-79cs.html. Prosím, než začnete vyplňovat on-line požadavkový formulář, seznamte se s tím, které pomůcky již jsou k dispozici a případně využijte možnosti jejich vzájemného sdílení.

Váš požadavek na pořízení a zapůjčení učební pomůcky / pomůcek můžete zaznamenávat průběžně zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek-fdiO84nTlgAwcABDn_F03s-tplak50WAg2EDESKnZWD-A/viewform?usp=sf_link . Požadavkový on-line formulář bude přístupný také z webu www.mapchomutovsko. cz. Požadavky uplatněné do 31. března 2019 budou komisí projednány v první polovině dubna.

 


Vytvořeno: 5. 1. 2019
Poslední aktualizace: 5. 1. 2019 16:14
Autor: Správce Webu