Obsah

Mgr. Jitka Deutscherová

pro rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, a kariérové poradenství

Mgr. Zdeňka Pokorná

pro matematickou gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Mgr. Naděžda Randáčková 

pro předškolní vzdělávání

Mgr. Petra Rohuschová 

pro čtenářskou gramotnost a rozvoj kulturního povědomí

Mgr. Kamila Tóthová

pro rovné příležitosti a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Mgr. Ilona Zahálková

rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

 

V případě potřeby nás kontaktujte na karel.straka@maskaszk.cz a my Vám zprostředkujeme kontakt.