Obsah

Podpora ze strany zřizovatele, kvalifikovanost asistentů pedagoga a zdravé sociální klima (jejich rovnocenné postavení) v učitelském sboru.

Typ: ostatní
Podpora ze strany zřizovatele, kvalifikovanost asistentů pedagoga a zdravé sociální klima (jejich rovnocenné postavení) v učitelském sboru. 1To jsou tři základní předpoklady k úspěšnému zavedení jednoho z mnoha možných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tři bloky vedla paní ředitelka Mgr. Bc. Martina Brhelová.

O možnostech jak vhodně reagovat na stoupající počet dětí s různými diagnózami mohli diskutovat ředitelé škol, pedagogové a jejich asistenti s ředitelkou Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, Brhelovou Martinou na radnici v Chomutově 27. března 2018. Akce se konala v rámci projektu Inkluze II.

Vzhledem k mnohaleté praxi paní ředitelky a navíc ve velmi podobném prostředí v jakém se učí v Chomutově, bylo možné vyslechnout řadu praktických návrhů na zefektivnění práce pedagoga i jeho asistenta, kteří se pak mohou plně soustředit na profesionální působení ve vyučování. Základem je odpovědný výběr člověka na danou pozici a to vždy s ohledem na typ handicapu, s kterým se bude nutné potýkat. Druhým krokem, který je s možností výběru úzce spojen, je zajištění odpovídajícího ocenění a dlouhodobé perspektivy, a především zprostředkování zapojení do života pedagogického týmu. Ředitel i učitel musejí být přesvědčení o potřebnosti a užitečnosti asistenta a musejí nového zaměstnance respektovat jako rovnocenného člena týmu.

Vedle konkrétních doporučení se paní Brhelová věnovala rozbíjení řady mýtů, které kolem působení asistentů pedagoga v hodinách panují. Asi nejdůležitější připomínkou, že cílem působení asistenta je samostatnost handicapovaného dítěte. Asistent by neměl za žáka řešit úlohy, psát poznámky, malovat…Asistent je primárně parťákem učitele a ne žáka a vzájemně se mohou vystřídat v práci s celou třídou a individuální podporou žáka.


Vytvořeno: 3. 5. 2018
Poslední aktualizace: 3. 5. 2018 12:01
Autor: Správce Webu