MAP Chomutovsko

Výstupy plánování

Z námětů a připomínek členů Partnerství MAP sestavili koordinátoři druhý návrh vize:

Učitel na Chomutovsku má nejlepší dostupný servis pro výkon svého povolání.

Výuka a výchova dětí a žáků je vedená odborně vzdělanými, kreativními a spokojenými učiteli, a plodí žáky, připravené nejen uspět v další vzdělávací kariéře a následně na trhu práce, ale i najít si své oprávněné místo v občanské společnosti. Školy jsou pro pedagogy, děti i rodiče bezpečným místem vzájemné důvěry, místem otevřeným pro všechny děti bez rozdílu jejich socioekonomického zázemí, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy mohou snadno reagovat na aktuální trendy a jsou co nejúžeji propojeny s reálným životem, v němž jedna a jedna jsou někdy dva a někdy jedenáct.  

Na prvním setkání v únoru byl členy Řídícího výboru formulován návrh společná vize, který říká:

Vzdělanostní struktura Chomutovska dohnala průměr České republiky. Výuka a výchova dětí je úspěšnější díky individuálnímu přístupu a podpoře talentovaných dětí, stejně jako dětí ve vzdělávání selhávajících, a díky masivní předškolní přípravě. Učitelé využívají dostupnou nabídku podpůrných prostředků počínaje kvalitní diagnostikou a konče asistencí přímo při výuce. Školy jsou místem společného vzdělávání, kde panuje vzájemná důvěra (dětí, rodičů i pedagogů), zájem účastnit se vzdělávání a pocit bezpečí zaručený jasnými pravidly a spoluprací při jejich vymáhání. Výuka reflektuje současné (v odůvodněných případech i alternativní) trendy, a je co nejúžeji propojena s reálným životem, v němž 1+1=2, ale někdy 11. Tomu napomáhá otevřená a efektivní komunikace, přejímání nejlepších praxí a spolupráce školských a dalších zařízení včetně neziskových organizací. Vedení škol a zřizovatelé naslouchají učitelovým potřebám a jeho odborným návrhům a průběžně zlepšují podmínky pro výkon jeho povolání. Autorita učitele v regionálním i celospolečenském měřítku přirozeně stoupá spolu s růstem jeho odbornosti a jeho profesionalizací.

Výstupy plánování

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
na začátek stránky