MAP Chomutovsko

Kreativní města vzdělávají uměním

Creative

Víte, co mají společného Helsinky, Amsterdam, Dublin, Cardiff, Jihlava nebo Zákolany? Jsou to města, která na školách vzdělávají pro budoucnost uměním. Tímto podtitulem lákali organizátoři na konferenci, která proběhla 25. září 2019 na Staroměstské radnici v Praze.

Vzdělávání pro budoucnost

Čeští žáci se podle výzkumů OECD vyznačují největší nechutí ke škole, což se projevuje také nízkým zájmem o učení a výraznou pasivitou ve třídě. Tyto postoje postupně snižují nejen jejich znalosti, ale i sebevědomí a samostatnost, včetně kreativity. Z šetření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základních a středních školách z roku 2016 vyplývá, že školy považují kreativitu za jednu z nejslabších priorit. Školy rovněž nemají dostatek zkušeností a nástrojů pro její rozvoj. Přitom kreativita bude v roce 2020 dle Světového ekonomického fóra třetí nežádanější dovedností, kterou zaměstnavatelé očekávají od svých zaměstnanců.

 

Kreativní města vzdělávají uměním

Víte, co mají společného Helsinky, Amsterdam, Dublin, Cardiff, Jihlava nebo Zákolany? Jsou to města, která na školách vzdělávají pro budoucnost uměním. Tímto podtitulem lákali organizátoři na konferenci, která proběhla 25. září 2019 na Staroměstské radnici v Praze.

Spolupráce profesionálních umělců s pedagogy přináší nejen v těchto městech pozitivní dopady na kvalitu vzdělávání. Rozmanité umělecké formy začleněné do výuky probouzejí u studentů motivaci učit se, a rozvinuly jejich klíčové kompetence. Proměna atmosféry ve školách zároveň zvýšila motivaci pedagogů a zájem rodičů.

„V budoucím světě se bude potřeba superrychle orientovat, kriticky zpracovávat obrovské množství informací a hledat nová řešení komplexních problémů. Již dnes vidíme, že tradiční, osvědčené strategie a přístup ke vzdělávání, práci, životu i našemu blízkému a vzdálenějšímu okolí, nestačí. Vzdělávání uměním a spolupráce škol s kulturním a uměleckým sektorem je jednou z efektivních cest, jak připravit děti na budoucí svět, jak rozvíjet jejich osobnost, kompetence a kreativitu, aby dokázaly řešit výzvy, kterým budou čelit, aby se staly tvůrci udržitelné budoucnosti, udržitelné ekonomiky, občansky aktivní a uvědomělé společnosti,“ říká Marianna Sršňová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání a předsedkyně uMĚNÍM: Platformy pro kreativní učení.

Dopolední blok  patřil zahraničním hostům. Jaká je role umění v inovacích vzdělávání v Helsinkách? Marjo Kyllönen, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání pro město Helsinky, představila koncept „future school“, který klade více a komplexněji důraz na rozvoj kreativity, inovací a udržitelnosti. „Neumíme předvídat budoucnost, ale můžeme ji tvořit, a vzdělání je pro to tím nejsilnějším nástrojem,” říká Marjo Kyllönen.

Přínos umění pro rozvoj vzdělávání ve Walesu předsatavila Diane Hebb, ředitelka pro oblast začleňování umění do života společnosti z Arts Council Wales. Vzdělávání ve Walesu se zásadně mění. V roce 2022 vstoupí v platnost nové kurikulum, které bude zaměřeno na šest oblastí – výrazové umění, zdraví a duševní vyrovnanost, humanitní vědy, jazyky, gramotnost a komunikaci, matematiku a numerické dovednosti, vědu a technologie. „Začlenění umělecké tvorby do výuky v rámci nového kurikula znamená přiznání zásadní role, kterou umění hraje ve vzdělávání dětí a mladých lidí,“ říká Diane Hebb.

Jak město Amsterdam integruje umění do vzdělávání? Peggy Brandon, ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca Expertisenetwerk Cultuureducatie, představila zkušenosti z Amsterdamu. Mocca zodpovídá za program uměleckého a kulturního vzdělávání dětí ve věku 4 - 12 let, který je dotovaný městem Amsterdam a ministerstvem školství, kultury a vědy. Poskytuje poradenství školám a kulturním organizacím při vývoji a realizaci jejich programů zaměřených na kulturní vzdělávání.

Jaké by měly být konkrétní kroky pro systematický rozvoj umění ve vzdělávání, přiblíží Paul Collard, ředitel mezinárodní organizace Creativity Culture & Education, který rovněž shrne výstupy z diskuzí kulatých stolů.

Smyslem konference bylo poukázat na význam kreativity ve vzdělávání, formulovat její přínos pro uplatnění na trhu práce a v oblasti byznysu, a také najít možnosti systémové podpory vzdělávání uměním na úrovni měst a krajů. Kultura a kreativita vytváří obraz města a zásadním způsobem přispívá ke zvyšování kvality života jeho obyvatel. Může stimulovat ekonomiku i rozvoj celé společnosti. Může rovněž zásadním způsobem podporovat rozvoj škol a kvality vzdělávání.

Odpolední program patřil diskuzi o možnostech systémové podpory kreativního učení v ČR, po které následovalo sedm workshopů - Tanec Praha, Centrum současného umění DOX, Institut moderní hudby, UUUL – dětské muuuzeum, Sladovna Písek a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání a Uměním – Platfroma pro kreativní učení.

Datum vložení: 30. 9. 2019 15:20
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2019 15:24
Autor: Správce Webu

INSPIRACE aneb stalo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
na začátek stránky