Obsah

MAP II

Nabídka seminářů, akcí, exkurzí a pomůcek.

Všechny akce jsou pro registrované zdarma.

Registrujte se prosím na příslušných odkazech, kapacita je ve všech případech omezena, o proběhlé registraci vás budeme do týdne informovat.

 

Jednou ze „zásadních“ novinek pro MAP II je naše povinnost zřídit facebookový profil ZDE. V případě zájmu o informace touto cestou se budeme muset stát oficiálně přáteli a já samozřejmě budu velmi rád.  

 

SEMINÁŘE

 

1/ Vedení čtenářských klubů, Knihovna Chomutov, místnost č. 66. Realizuje Nová škola, o.p.s.

24. září 2018 od 14 do 18 hod seminář, zaměřený na práci s žáky základní školy od 4. do 9. ročníku. Registrační formulář ZDE.

1.října 2018 od 14 do 18 hod seminář, zaměřený na práci s dětmi předškolního věku a žáky 1. až 3. třídy ZŠ. Registrace ZDE.  

 

2/ Pekařová Lidmila, kostel svaté Kateřiny, náměstí 1. máje Chomutov, 6. října 2018 od 14 do 17 hodin. Registrace ZDE.  

Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi

Chceme využít hojného počtu přihlášených na tento seminář a tak si dovolíme v prvních 15 minutách vás seznámit s podobou a aktivitami realizovanými v rámci Partnerství MAP.  

 

3/ Podpůrná supervizní skupina pro učitele. Registrace nutná ZDE. Bude se scházet vždy 1x měsíčně ve středu od 16,30 hodin do 19,00 hodin v Chomutově, Husova ul.2160/12 ( Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov). Učitelská skupina je koncipována jako skupina otevřená, tzn. že účastník může přijít na skupinu kdykoliv, nemusí se účastnit každého setkání pravidelně. Do skupiny také mohou přicházet vždy noví účastníci. Skupiny se mohou účastnit pedagogové či asistenti pedagoga. Skupinu bude lektorsky zajišťovat Mgr. Karolina Homolová (speciální pedagog, terapeut, poradce) a Mgr. Kamila Tóthová (psycholog, poradce).

 

4/ Konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím (Gregem), ZŠ Hornická Chomutov. První hodina již 17. září 2018.  Registrace možná ZDE. Konverzace bude probíhat vždy v  pondělí mezí 14 a 17 hodinou a zatím to vypadá na start středně a méně pokročilých ve 14 (nebo 14,30 hodin) a pokročilejších od 15 (nebo 15,30 hodin).

 

5/ Hejného metoda pro učitele 1., 2. stupně a rodiče. Místa konání budou upřesněna, rádi přijmeme pozvání jedné ze škol. Realizátorem H-mat.

Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ, 15. listopadu 2018 od 14:00 do 17:30 hod. Zájemci se mohou registrovat ZDE.

Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ, 6. listopadu 2018, 13:00 - 16:30 hod. Zájemci se mohou registrovat ZDE.

Seminář o Hejného metodě pro rodiče a veřejnost, 6. listopadu 2018, 17:00 – 18:30 hod. Zájemci se mohou registrovat ZDE.

 

6/ Metodický seminář zaměřený na finanční gramotnost a prevenci zadlužování, plus zajímavé nástroje aplikovatelné ve výuce na prvním a druhém stupni ZŠ. Předběžní zájemci se mohou registrovat ZDE. S registrovanými bude domluven přesný termín a obsah šitý vašim potřebám na míru. Uvažováno jest o týdnu 4.- 8. února 2019 (krom úterý). Lektorku vysílá Yourchance(.)cz.

 

7/ Metoda CLIL z pohledu teorie a praxe - ZŠ. Těšit se můžete na následující oblasti: Praktické ukázky CLIL-aktivit z několika předmětů s následným metodickým rozborem, práce s materiály, které usnadňují přípravu, zadávání úkolů a téma hodnocení žáků při výuce metodou CLIL, náměty na úspěšnou komunikaci při zavádění metody CLIL na škole. Místa konání budou upřesněna, rádi přijmeme pozvání jedné ze škol.

Seminář pro učitele prvního stupně: 23.listopadu 2018, od 9:30 do 16:00 hod; přihlásit se můžete ZDE

Seminář pro učitele druhého stupně: 7.prosince 2018, od 9:30 do 16:00 hod; přihlásit se můžete ZDE

 

Dále domlouváme lektory a termíny následující kurzů:

  • Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga v ZŠ a v MŠ
  • Metodický seminář či sled seminářů pro jazykáře pod vedením Mgr. Michaely Čaňkové
  • Drátování a smaltování

 

EXKURZE

 

Na základě vaší poptávky chystáme exkurze do chomutovské knihovny, Národního divadla, za Obnoveným Krušnohořím, do lesních školek a další. Podmínkou je vždy spolupráce minimálně dvou subjektů. Zájemci o exkurzi se na nás mohou obrátit prostřednictvím emailu.   

 

POMŮCKY

 

Stejně tak díky tipům například ze ZŠ Jirkov Budovatelů, ZŠ Chomutov Zahradní, ZŠ Údlice nebo MŠ Chomutov budeme objednávat pomůcky na výuku fyziky, přírodovědy, anglického jazyka, polytechniky a jiných oblastí. Tyto budou po ozkoušení k dispozici dalším zájemcům. Další zájemci se na nás mohou obracet prostřednictvím emailu.

 

AKCE

 

V plánu je také další ročník Preventivního tvoření, výstava Supermarket svět nebo putovní výstava z IQlandie.

 

Pokud máte tipy na osvědčené a zajímavé lektory, kurzy, exkurze, pomůcky nebo jiné náměty, prosím, podělte se s námi, zkusíme je zprostředkovat dalším kolegům.

 

PRACOVNÍ SKUPINY

 

Kolega Bronislav Podlaha také pro Vás naplánoval další kolo pracovních skupin. Veškeré otázky, náměty a připomínky týkající se plánování v pracovních skupinách prosím směřujte na email bronislav.podlaha@maskaszk.cz. Zveme všechny zájemce na setkání, která proběhnou v kuchyňce starobylé radnice v Chomutově na náměstí 1. máje 1.  

 

PS předškolní vzdělávání 12.11.2018 od 13:00,

PS Rovné příležitosti 12.11.2018 od 15:00,

PS matematická gramotnost a digitální kompetence 13.11.2018 od 13:00,

PS čtenářská gramotnost a kulturní povědomí 13.11.2018 od 15:00,

PS Kariéra a polytechnika 14.11.2018 od 13:00,

PS Cizí jazyky 14.11.2018 od 15:00.

 

Programem skupin bude 1. monitoring plnění cílů MAP I, 2. revize potřeb, identifikovaných v MAP I, 3. doplnění potřeb v území ze školních plánovacích skupin, 4. sběr dalších návrhů a požadavků partner na vzdělávání, pomůcky, kroužky, exkurze, podpůrné platformy a jiné

19.04.2018

5xMentoring - znáte to, více hlav… 1

5xMentoring - znáte to, více hlav…

Jedinečný způsob rozvoje svých profesních dovedností ozkoušely „odvážné“ paní učitelky ze Základní školy Chomutov, Školní a to ve spolupráci s mentorkou Kamilou Tóthovou.

Detail

30.03.2018

Podpora ze strany zřizovatele, kvalifikovanost asistentů pedagoga a zdravé sociální klima (jejich rovnocenné postavení) v učitelském sboru. 1

Podpora ze strany zřizovatele, kvalifikovanost asistentů pedagoga a zdravé sociální klima (jejich rovnocenné postavení) v učitelském sboru.

To jsou tři základní předpoklady k úspěšnému zavedení jednoho z mnoha možných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tři bloky vedla paní ředitelka Mgr. Bc. Martina Brhelová.

Detail

07.03.2018

Matuška Václav

Prevence syndromu vyhoření

28. – 29. 3. 2018, lektor Mgr. Václav Matuška

Detail

13.12.2017

"Tekuté" písky a další pomůcky pro školy.  1

"Tekuté" písky a další pomůcky pro školy.

MAP umožňuje nakoupit k ozkoušení výukové pomůcky a následně je sdílet s dalšími školami.

Detail

24.11.2017

Marek Herman: Proč se lidé dělí na vítěze, skorovítěze a poražené.  1

Marek Herman: Proč se lidé dělí na vítěze, skorovítěze a poražené.

Vynikající přednáška Marka Hermana na téma, které zásadně ovlivňuje náš osobní, ale i profesní život, proběhla na radnici v Chomutově 22. listopadu 2017.

Detail

20.04.2017

Zápis z PS Inkluze...18.4.2017

Detail Dokumenty a studie

07.04.2017

Zápis z PS Cizí jazyky... 4.4.2017

Detail Dokumenty a studie

31.03.2017

Zápis z PS Polytechnika... 30.3.2017

Detail Dokumenty a studie

27.01.2017

Jednací řád Partnerství MAP Chomutovsko

Detail Dokumenty a studie

27.01.2017

Zápis z Řídícího výboru 24. 1. 2017

Detail Dokumenty a studie

21.10.2016

Zápis z PS Inkluze ... 17. 10. 2016

Detail Dokumenty a studie

25.05.2016

Zápis z PS Polytechnika... 18. 5. 2016

Detail Dokumenty a studie

20.05.2016

Zápis z PS Inkluze ... 18. 5. 2016

Detail Dokumenty a studie

19.05.2016

Zápis z PS Cizí jazyky ... 17. 5. 2016

Detail Dokumenty a studie

29.04.2016

Zápis z PS Matematika a fyzika 27. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie

27.04.2016

Zápis z PS Cizí jazyky ... 22. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie

24.04.2016

Zápis z PS Inkluze ... 20. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie