Obsah

 

Vážení příznivci kvality ve vzdělávání,

dovolujieme si Vám nabídnout nejbližší akce v rámci MAP II. 

Ve zkratce: nejlepší seminář na šikanu daleko i široko, sady knih už i pro první stupeň, polytechnika, robotika, programování, angličtina hravě a dobře, problémy, poruchy, relaxace a řešení, Pekařová, Martínek, Drbohlav, Post Bellum a další. Vše zdarma a na Chomutovsku. Neváhejte a registrujte se, kapacity jsou omezené.

Těšíme se na viděnou. 

 

1/ „ŠIKANA – identifikace a prevence“. Dodavatelem je společnost Jules a Jim, která má s tématem bohaté praktické zkušenosti a s ohledem na téma by bylo skvělé, kdyby se podařilo zajistit ideálně z každé školy minimálně jednoho zástupce, který by mohl následně know-how využít ve své praxi a případně předat svým kolegům. Akce proběhne ve středu  12. února 2020 od 9 do 17,30 hodin v zasedacím sále č. 13 na starobylé radnici v Chomutově (nám. 1. Máje 1) a seminář je zdarma. Registrace je možná ZDE.

 

2/ Dále bych chtěl upozornit, že v nejbližších dnech budeme objednávat ve spolupráci s Chomutovskou knihovnou zajímavé sady knih pro rozvoj čtenářské gramotnosti na prvním stupni základních škol. Jedná se o stejný princip půjčování vybraných sad knih na stupni druhém, který slaví již přes půl roku úspěch na 12 základních školách. Zájem o sady knih projevili zástupci z pěti škol a díky jejich spolupráci bylo vybráno 6 nových sad. Rádi zapojíme i další školy, ale bylo by nutné nakoupit těchto sad více, aby se dostalo na všechny. V případě zájmu někoho z učitelů prvního stupně nás prosím obratem kontaktujte emailem na karel.straka@maskaszk.cz a my se pokusíme přizpůsobit objednávku Vašemu zájmu.

 

3/ Výroba šperků z odpadového materiálu, 27. února 2020, od 13 do 17 hodin, ZŠ Duhová cesta Chomutov, Havlíčkova 3675. Lektorka Karla Hátleová, http://www.dilnakajjka.cz/ registrace možná ZDE.

 

4/ Kreativní tvoření užitkových předmětů (malované deštníky),  2. března 2020, od 13 do 17 hodin, ZŠ Duhová cesta Chomutov, Havlíčkova 3675. Lektorka Karla Hátleová registrace možná ZDE

 

5/ Centrum robotiky Plzeň. Exkurze. Předběžně zjišťujeme zájem o návštěvu Centra robotiky v Plzni. Pracovní termín realizace této akce byl stanoven na 4. března 2020 s odjezdem v 8 hodin směr Plzeň, ale zároveň nabízím v rámci registračního formuláře prostor pro navržení vhodnějšího dne nebo času. Předběžný zájem můžete vyjádřit ZDEhttps://centrumrobotiky.eu/default/onas

 

6/ Hry ve výuce anglického jazyka. Channel Crossings.  Osmi hodinový seminář proběhne  31. března 2020 od 10 do 16,30 hodin na ZŠ Budovatelů v Jirkově. Metodický úvod_Hra jako důležitý prostředek k naplnění pedagogických cílů, Jak správně uvést hru, řízení reflexe. Praktická část_Inspirativní hry na procvičování slovní zásoby, gramatiky. Modifikace her dle věkových kategorií žáků, znalostí žáků, velikosti skupin. Náměty na materiály zjednodušující přípravu. Lektorka: Mgr. Jitka Laubová. Učitelka na ZŠ a MŠ na Dlouhém lánu, Praha 6. Aktivně vyučuje od roku 1994 a svůj entuziasmus pro nové přístupy ve výuce se snaží šířit dál. V posledních letech se ve své pedagogické i lektorské činnosti nejvíce zaměřuje na implementaci metody CLIL do běžné výuky. Její velkou vášní jsou nové směry ve vzdělávání, podnětné učební prostředí, rozvoj pozitivního klimatu pod střechou školy. Registrace možná ZDE.

 

7/ Úžasné fyzikální pokusy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. 2. dubna 2020 od 9 do 14 hodin, místo bude upřesněno. Z workshopu nebo spíše dílny si učitelé kromě nápadů do hodin fyziky či dílenských prací odnesou až čtyři výrobky, které se hodí do výuky fyziky a zároveň mají mezioborový přesah. Ukazujeme práci s nezvyklými materiály, které jsou zároveň cenově dostupné. Učitelé se od nás také dozvědí, kde mohou čerpat další inspiraci. Workshop může být uzpůsoben učitelům na míru jejich zkušeností i typů pokusů. Součástí je precizně zpracovaný materiál, který je učitelům ponechán. Registrace možná ZDE

 

8/ Andrej Drbohlav - Poruchy chování I. a II. První ze dvou 5 hodinových seminářů proběhne 15. dubna 2020 od 9 hodin na adrese Husovo náměstí 104, 2. patro, místnost č. 211. Nabízíme vám kompletní kurz na téma „Poruchy chování", který školí jeden z nejlepších tuzemských odborníků na extrémní formy behaviorální psychopatologie. Představení vybraných příkladů problémového chování od narození do 10 let dítěte. Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD-I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)? Jaká je kauzalita a komorbidita raných poruch chování a poruch osobnosti, jak je odhalit a efektivně s nimi výchovně a případně terapeuticky pracovat. (Navazující seminář proběhne 22. října 2020). Registrace možná ZDE.

 

9/ Pohybové hry s hudbou. Lektorka: Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. z PdF Univerzity Hradec Králové. Akce proběhne 24. dubna 2020 od 8 do 12 hodin na ZUŠ v Chomutově, nám. T. G. Masaryka 1626/7.  Vzdělávací akce nabídne metodickou inspiraci k využití pohybových her v hudební výchově, představí různé druhy pohybu v zážitkové, poznávací a relaxační práci s dětmi. Výchozím repertoárem budou říkadla, hádanky, veselé popěvky a písničky pro děti s pestrou tematikou ve spojení se zpěvem, nástrojovou hrou a různými druhy pohybu včetně tanečních a soutěživých her.  Tematický repertoár bude spojen s využitím her na rozvoj celkové koordinace, jemné motoriky a logopedicky zaměřenými příklady pro rozvoj dětské řeči. Registrace možná ZDE.

 

10/ Pekařová Lidmila - Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí – 3 hodiny. Další přednáška paní doktorky proběhne 25. dubna 2020 od 15 hodin. Místo bude ještě upřesněno podle počtu registrovaných. Diskutovat se bude o tom, kdo a kdy smí trestat a jak, jaké jsou nepřípustné sankce a neuvážené direkce,  co je ideální trest a test výchovné způsobilosti pro dospělé,  tělesné a sociálně  citové sankce a jejich dopad,  podstatné otázky při volbě školních trestů,  dětská lež a její kořeny, co s masivní lhavostí. Registrace možná ZDE.

 

11/ PaedDr. Zdeněk Martínek – Sociální potřeby dětí. Seminář proběhne 9. června 2020 od 13 do 17,30 hodin. Místo ještě bude upřesněno.  Vedle otázek, které můžete na libovolné téma poslat „anonymně“ předem se bude diskutovat o tom, jak zabránit kyberšikaně, jak nevychovat z dítěte oběť či agresora, jak zabránit tomu, aby dítě lhalo, výchova dětí v digitální době, apod. Registrace možná ZDE

 

12/ Příběhy našich sousedů. Post Bellum, o.p.s. Příležitost pro Vaše žáky stát se od září 2020 na půl roku dokumentaristy! V rámci projektu MAP budou financovány 2-3 týmy ze škol v ORP Chomutov, které budou doplněny dvěma zájemci z řad chomutovských škol. Post Bellum nabízí žákům a studentům možnost stát se na několik měsíců rozhlasovými či televizními dokumentaristy. Ve dvou až pětičlenných týmech budou natáčet rozhovory se zajímavými lidmi ze svého okolí, kteří mají silný životní příběh. Doprovodí je při tom jejich učitelé a lidé z Post Bellum. https://www.pribehynasichsousedu.cz/pro-skoly/ Zájemci o další informace nechť se prosím předběžně registrují ZDE.

 

 

Akce mimo projekt MAP

 

Souboj čtenářů 2020. Společnost Svět knihy, s.r.o. pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů vyhlašuje v rámci kampaně Rosteme s knihou 11. ročník soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2020, do které máte možnost se zapojit. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Věříme, že se Vaše škola přihlásí! Podařilo se nám opět navýšit kapacitu soutěžících, ale přesto je počet kolektivů stále limitován! Svět knihy, s.r.o., Barbora Pavlovská, soutez@rostemesknihou.cz, +420 721 234 642

 

RETROHRÁTKY jen do 1. 2. 2020. Místo konání: Oblastní muzeum v Chomutově, historická radnice. "Hra je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli." Albert Einstein. Připomeňme si kouzelný svět našeho dětství. Období bezstarostného hraní Vám rádi navodíme na unikátní výstavě RETROHRÁTKY. Po čem jste toužili? Co Vám rodiče „vystáli“ ve frontě a Vy to našli ve skříni dříve než pod stromečkem? Shromáždili jsme pro Vás legendární hračky a hry z padesátých až osmdesátých let minulého století. Přijďte si najít to své legendární autíčko nebo panenku a nechte vzpomínky plynout.

 

ÚNIK Z TOTALITY ANEB LISTOPAD 89 NA CHOMUTOVSKU jen do 29.2.2020. Netradiční a jedinečný výstavní formát, realizovaný formou únikové hry, představí nejen atmosféru a emocionální vypětí oněch listopadových dní, ale také připomene život v 80. letech 20. století. Návštěvníky čeká nefalšovaná úniková hra se vším, co k ní patří - najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Úniková hra je speciálně ušitá na míru tématu výstavy, a zcela netradičně umožňuje simultánní účast více skupin hráčů. Každý návštěvník výstavy má možnost se únikové hry nezúčastnit, v tom případě je na něj připravena bohaté spektrum informací o tomto tématu. Na výstavě budou prezentovány také archivní chomutovské listopadové fotografie, které budou zveřejněny vůbec poprvé od roku 1989! Řada návštěvníků tak bude mít možnost se na některých fotografiích poznat. Součástí výstavy je také filmový dokument. Muzeum pořádá k výstavě bohatý doprovodný program pro školy. Zájemci se mohou objednávat na brunova@muzeumchomutov.cz.

 

Jirka Králík nás oslovil s nabídkou volných míst na zimní škole učitelů fyziky, která se pořádá od pátku odpoledne 13. března do soboty dopoledne 14. března v horském hotelu Lesná. Na programu mimo jiné bude přednáška o supravodivosti s dr. Jirsou z AV ČR (https://www.fzu.cz/~jirsa/) a Jaroslav Reichl (http://www.jreichl.com/) nám ukáže fyziku ve filmu. Program, ubytování i strava jsou zcela zdarma. Napište mi (nebo Vaši kolegové) prosím v případě zájmu či doplňujících dotazů co nejdříve na jiri.kralik@ujep.cz.

 

Dobrý den, přijměte prosím pozvání na výstavu Vlk náš staronový soused. Výstava o vlcích, která putuje po území sahajícím od Šluknovského po Ašský výběžek, se od soboty 18. 1. 2020 nachází v předsálí naučného oddělení Chomutovské knihovny. Výstava potrvá do 30. 3. 2020 a je dostupná zdarma všem návštěvníkům v provozní době knihovny. Vlk byl přirozenou součástí naší krajiny až do konce 19. století. Po více než sto letech se k nám přirozeně navrací a jeho přítomnost budí vášně. Pro některé krásná a uctívaná šelma, pro jiné nenáviděný a lstivý tvor. Srdečně vás zveme na výstavu, která přibližuje život a chování těchto vysoce inteligentních zvířat. Seznamte se s naším staronovým sousedem. Výstava vznikla v rámci projektu OWAD (Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině), který byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 (podrobnosti najdete v tiskové zprávě).
místo konání: Chomutovská knihovna, p. o. - předsálí naučného oddělení ( 1. patro)
doba konání: středa 18. 1. 2019 - středa 30. 3. 2020
pořádají (a podílejí se): Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká zemědělská univerzita v Praze a Senckenbergovo muzeum přírodních věd v Görlitz

 

 

 

 

30.09.2019

Creative

Kreativní města vzdělávají uměním

Víte, co mají společného Helsinky, Amsterdam, Dublin, Cardiff, Jihlava nebo Zákolany? Jsou to města, která na školách vzdělávají pro budoucnost uměním. Tímto podtitulem lákali organizátoři na konferenci, která proběhla 25. září 2019 na Staroměstské radnici v Praze.

Detail

05.09.2019

dys

Kam to jde dotáhnout s poruchami učení nebo s ADHD?

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyska…, dymu…, dyspraxie. Za těmito mnoha „dys“ se skrývají tzv. specifické poruchy učení, které se projevují při osvojování čtení, psaní, matematiky, koordinaci a automatizaci pohybů nebo při rozvíjení hudebních dovedností. Seminář proběhl 3. září 2019 na ZŠ Jirkov Nerudova.

Detail

02.07.2019

iq

Hry a klamy - IQ landia v Chomutově

Znáte rychlost své reakce, umíte provést kuličku složitým labyrintem, prolnout svůj obličej s obličejem svého partnera nebo číst Braillovým písmem? Už jste si s někým šeptali na dálku dvaceti metrů? To nejsou čáry a kouzla, ale malá část toho, co nabídla výstava Hry a klamy!

Detail

26.06.2019

suprviz

Supervize pro asistenty pedagoga a školní asistenty

Informace od dodavatele: Supervizor je v našem pojetí průvodcem, který pomáhá skupině vnímat a reflektovat vlastní práci, vztahy či nacházet nová řešení. Naším cílem je podnítit novou interpretaci současného stavu a co nejefektivnějším způsobem podpořit ty změny, které se rozhodnete udělat. Cílem supervize tak může být například vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření...

Detail

14.06.2019

Prašina, Smraďoch, Kdo zabil Snížka, Jak Hitler ukradl růžového králíčka 1

Prašina, Smraďoch, Kdo zabil Snížka, Jak Hitler ukradl růžového králíčka

To jsou názvy čtyř knih, které byly nakoupeny s dalšími osmi v počtu 31 kusů určené pro práci s celou třídou. Výběr proběhl na základě referencí od učitelů a díky spolupráci s Chomutovskou knihovnou.

Detail