Obsah

Doražte na další kolo pracovních skupin MAP. 

Neunikne Vám jediná příležitost

jak využít finanční prostředky MAP.

 

Tematické pracovní skupiny zůstávají v podobě, kterou znáte z posledních dvou let, jen PS Inkluze se nyní jmenuje PS pro rovné příležitosti. K těmto skupinám přibude ještě PS pro financování.

 

První kolo schůzek pracovních skupin proběhne vždy v kuchyňce Starobylé radnice v Chomutově od 14 do 16 hodin takto:

 

Termíny:

21.5.      PS předškolní vzdělávání,

24.5.      PS Matematická gramotnost a digitální kompetence,

4.6.        PS Čtenářská gramotnost a kulturní povědomí,

5.6.        PS pro rovné příležitosti (ex PS Inkluze),

6.6.        PS Kariéra a polytechnikcé vzdělávání,

7.6.        PS cizí jazyky,

 

Program:

- aktualizace členů PS a garantů, informace o odměnách a způsobu vykazování,

- financování aktivit v nejbližších měsících, jaké školy mohou spolupracovat a na čem, tzv. příprava aktivit spolupráce z MAP I (představení vybraných aktivit které byly v MAP I naplánovány a budou v MAP II financovány, předběžný harmonogram a diskuze o způsobu realizace: externí/domácí lidské zdroje, návrhy návštěv, dojednání kroužků, atp.)

- co dalšího učitelé potřebují ozkoušet, tzv. budování kapacit (další potřeby vzdělávání a pomůcek v MAP I neuvedené)

- aktualizace potřeb v území (zahájení aktualizace SR a MAP)

a) vysvětlení procesu se zapojením plánovacích skupin škol;

b) porovnání plánu a možností jeho realizace z MAP II a ze šablon II

 

19.04.2018

5xMentoring - znáte to, více hlav… 1

5xMentoring - znáte to, více hlav…

Jedinečný způsob rozvoje svých profesních dovedností ozkoušely „odvážné“ paní učitelky ze Základní školy Chomutov, Školní a to ve spolupráci s mentorkou Kamilou Tóthovou.

Detail

30.03.2018

Podpora ze strany zřizovatele, kvalifikovanost asistentů pedagoga a zdravé sociální klima (jejich rovnocenné postavení) v učitelském sboru. 1

Podpora ze strany zřizovatele, kvalifikovanost asistentů pedagoga a zdravé sociální klima (jejich rovnocenné postavení) v učitelském sboru.

To jsou tři základní předpoklady k úspěšnému zavedení jednoho z mnoha možných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tři bloky vedla paní ředitelka Mgr. Bc. Martina Brhelová.

Detail

07.03.2018

Matuška Václav

Prevence syndromu vyhoření

28. – 29. 3. 2018, lektor Mgr. Václav Matuška

Detail

13.12.2017

"Tekuté" písky a další pomůcky pro školy.  1

"Tekuté" písky a další pomůcky pro školy.

MAP umožňuje nakoupit k ozkoušení výukové pomůcky a následně je sdílet s dalšími školami.

Detail

24.11.2017

Marek Herman: Proč se lidé dělí na vítěze, skorovítěze a poražené.  1

Marek Herman: Proč se lidé dělí na vítěze, skorovítěze a poražené.

Vynikající přednáška Marka Hermana na téma, které zásadně ovlivňuje náš osobní, ale i profesní život, proběhla na radnici v Chomutově 22. listopadu 2017.

Detail

20.04.2017

Zápis z PS Inkluze...18.4.2017

Detail Dokumenty a studie

07.04.2017

Zápis z PS Cizí jazyky... 4.4.2017

Detail Dokumenty a studie

31.03.2017

Zápis z PS Polytechnika... 30.3.2017

Detail Dokumenty a studie

27.01.2017

Jednací řád Partnerství MAP Chomutovsko

Detail Dokumenty a studie

27.01.2017

Zápis z Řídícího výboru 24. 1. 2017

Detail Dokumenty a studie

21.10.2016

Zápis z PS Inkluze ... 17. 10. 2016

Detail Dokumenty a studie

25.05.2016

Zápis z PS Polytechnika... 18. 5. 2016

Detail Dokumenty a studie

20.05.2016

Zápis z PS Inkluze ... 18. 5. 2016

Detail Dokumenty a studie

19.05.2016

Zápis z PS Cizí jazyky ... 17. 5. 2016

Detail Dokumenty a studie

29.04.2016

Zápis z PS Matematika a fyzika 27. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie

27.04.2016

Zápis z PS Cizí jazyky ... 22. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie

24.04.2016

Zápis z PS Inkluze ... 20. 4. 2016

Detail Dokumenty a studie