Obsah

"Učitelé musí dostat nejlepší možný servis", znělo na Partnerství MAP.

Typ: ostatní
Učitelé musí dostat nejlepší možný servis 1Diskutovat o kvalitě vzdělávání přišlo 83 lidí z celého Chomutovska. Učitelé, rodiče, ředitelé, zástupci zřizovatelů škol a dalších zájmových a neformálních vzdělávacích institucí se shodli, že učitelé v našem regionu si zaslouží nejlepší možný servis pro výkon svého povolání.

K tomu napomůže nejen projekt Tvorby místního akčního plánu rozvoje vzdělávací soustavy na Chomutovsku, ale především návazné projekty financované z Evropských strukturálních a investičních fondů, v kterých je pro oblast vzdělávání připraveno přibližně 29 mld. Kč. Zárukou, že budou peníze smysluplně utraceny, budou samotní učitelé, ale také rodiče a zřizovatelé škol, kteří stanoví, do čeho je nutné nejvíce investovat. Projekty pak budou hodnosti nezávislé osoby na příslušných ministerstvech dle transparentní metodiky.

Do poloviny roku 2016 bude připraven tzv. Strategický rámec, jehož podobu může ovlivnit každý člověk na Chomutovsku. Podrobnosti k možnosti zapojení do plánovacího procesu naleznete v kapitole KDO HO TVOŘÍ

Diskuse o tom, jaký servis učitelé potřebují, co jsou priority a jaká opatření musíme zavádět, bude jistě velmi bouřlivá a určitě i konstruktivní, což dokládá i pestrá škála názorů na návrh vize vzdělávací soustavy v roce 2026. Zástupkyně veřejnosti vyzívala k větší ambicióznosti vize a její zkrácení a zacílení na zvýšení důvěry v prostředí škol. Ředitel střední školy zvedl téma mezí demokracie a využití pouček učitele národů v prostředí dnešních škol, zvláště pak důraz na kázeň, kázeň, kázeň, zástupkyně základní školy z menší obce podpořila akcent na servis, který si naši učitelé zaslouží. Učitelka matematiky všechny zúčastněné ujistila, že 1+1 = 2, naproti tomu 1 a 1 může být 11,  celková shoda však panovala na nutnosti zaměřit veškerou energii na podporu učitele a ocenění jeho dosavadní práce.

Výsledný návrh vize pak shrnuje připomínky a říká, že v roce 2026 má mít učitel na Chomutovsku nejlepší dostupný servis pro výkon svého povolání. Výuka a výchova dětí a žáků je vedená odborně vzdělanými, kreativními a spokojenými učiteli, a plodí žáky, připravené nejen uspět v další vzdělávací kariéře a následně na trhu práce, ale i najít si své oprávněné místo v občanské společnosti. Školy jsou pro pedagogy, děti i rodiče bezpečným místem vzájemné důvěry, místem otevřeným pro všechny děti bez rozdílu jejich socioekonomického zázemí, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy mohou snadno reagovat na aktuální trendy a jsou co nejúžeji propojeny s reálným životem, v němž jedna a jedna jsou někdy dva a někdy jedenáct. 

Pokud se i vy budete chtít zapojit do rozvoje kvality vzdělávání, registrujte se prosím do pracovních skupin a budete dostávat veškeré informace a termíny nejbližších setkání.


Vytvořeno: 23. 3. 2016
Poslední aktualizace: 7. 11. 2017 23:01
Autor: Správce Webu