Obsah

MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávací soustavy Chomutovsko 2018

Místní akční plán

Místní akční plán bude zahrnovat analytickou část, strategický rámec a konkrétní opatření (cíl, popis, a kroky k naplnění), která budou tvořena třemi typy aktivit:

  • aktivity jednotlivých škol (na podporu vzdělávání žáků a učitelů se plánují na úrovni škol – tzv. šablony)
  • aktivity spolupráce (podklad pro konkretizaci návazných projektů týkajících se například společného využití odborníka na podporu škol, společného vzdělávání pedagogických pracovníků, ředitelů a vedení škol, vyhledávání vynikajících pedagogických pracovníků jako budoucích mentorů a lídrů, spolupráce škol a rodičů, zařízení zájmového nebo neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů…)
  • infrastruktura (popisuje, jaké investice do infrastruktury jsou potřeba a jak přispívají k naplnění definovaných cílů v ministerstvem určených oblastech)