Obsah

Po dohodě v rámci Partnerství MAP byly ustaveny následující pracovní skupiny:

Celkový výstup z pracovních skupin naleznete ZDE.

 

1/ Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2/ Matematická gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

3/ Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

4/ Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

5/ Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách

6/ Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka